S-curve: universeel inzicht in groei

S-curve

De S-curve is een grafiek die een algemeen groeipatroon weergeeft. Technisch heet dit verloop logistische groei. Het patroon werd oorspronkelijk blootgelegd in populatiebiologie, maar het is een bijna universeel patroon, minstens zo flexibel als de bekende (maar toch soms verrassende) 20-80 regel. Het is toepasbaar op zo’n beetje alles waar een vorm van groei met een limiet aan zit, zoals het marktpotentieel van een bedrijf, of je leerontwikkeling, of je liefdesgevoel.

Op de (horizontale) x-as staat meestal tijd, maar er kan ook bijvoorbeeld moeite of investeringen staan. Op de y-as staat een bepaalde vorm van groei. Dat kunnen aantallen organismen zijn (zoals in de oorspronkelijke context), of zoals gezegd bijna alles waar groei in zit. Je kan ruwweg vier groeifasen herkennen.

s-curve

De 4 groeifasen

1. startfase; iets komt net kijken en er gebeurt nog even niet veel.

2. vroege groei; het “ding” gedijt blijkbaar en kan volop groeien.

3. gevorderde groei: de groei gaat door, maar wel steeds langzamer.

4. volwassenheid; de groei bereikt z’n limiet.

Na deze fase kan je proberen het niveau van de limiet te behouden, je kan zelfs proberen de limiet te verhogen, maar van nature zal de curve weer naar beneden gaan: het niveau dat bereikt was neemt op den duur af.

 

S-curve in business

In de wereld van bedrijvigheid is de S-curve ook op allerlei zaken toe te passen, zoals de volgende.

Productontwikkeling

Bij producten zie je dat het ontwikkelingsniveau (op de y-as) ten tijde van de introductie van de innovatie nog niet hoog is – fase 1. Neem de ontwikkeling van de smartphone; die kon in het begin nog niet veel. Er is dan ook nog veel variatie tussen concurrenten. Als het product aanslaat ontstaat een ontwikkelingsgolf, mede door toenemende concurrentie, waarbij er een tijd lang allerlei verbeteringen komen – fase 2 en 3 (eerst sneller, dan wat langzamer).

De variatie neemt af, omdat partijen de goede verbeteringen van elkaar overnemen. Daarna heeft het product zijn volwassenheid qua ontwikkeling bereikt – fase 4; verdere verbeteringen zijn slecht marginaal (kijk naar de huidige smartphone).

De markt heeft voor dat product een “standaard” ontwikkeld waar verder niet veel meer mee gaat gebeuren. Als je op dat punt bent beland is dat meestal geen goed nieuws, omdat je dan meestal puur op prijs concurreert, en bovendien kan de hele markt afkalven als er substitutieve producten komen. Je kan nog wel proberen het niveau van de limiet vast te houden, of deze zelf op te krikken met productverbeteringen.

Marktontwikkeling

Deze kan in de pas met de productontwikkeling lopen. Nu staat marktbereik (marktaandeel of verkoopaantallen) op de y-as. Eerst verkoop je nog niet veel (fase 1), dan volgt een groeispurt (sneller in fase 2 en langzamer in fase 3), waarna je tegen je “marktmaximum” aanloopt (fase 4). De aan deze fase gekoppelde kopersgroepen worden innovators, early adopters, majority, en laggards genoemd. De gecombineerde inzichten rond productontwikkeling en marktontwikkeling noem je de product levenscyclus.

De verschuiving over de hele S-curve “van minder naar meer volwassen”  kan je ook toepassen op de ontwikkeling van processen, organisaties en sectoren. Processen ontwikkelen van experimenteel ad hoc werk in fase 1 naar functioneel opgesplitst routinewerk in fase 4. De organisatie gaat van ondernemend en organisch in fase 1 naar hiërarchisch en gesystematiseerd in fase 4. De sector gaat van chaotisch met veel kleine spelers in fase 1 naar ordelijk met enkele grote spelers in fase 4.

Mensen

Voortbordurend op het inzicht hoe processen en organisaties zich op de S-curve ontwikkelen oppert Peter Robertson dat je mensen ook op de curve kan plotten; mensen voelen zich van nature thuis op een bepaalde plek op de curve – corresponderend met de “bijbehorende” werkomgeving. Dus sommigen voelen zich meer thuis bij de pionierende fase (ondernemende mensen met ideeën), anderen meer bij de groeifase (aanpakkers met regelvaardigheden), en weer anderen bij stabiliteit (vakexperts met de skills om werk heel nauwgezet en goed uit te voeren).

Grip op en optimalisatie van groei

Je ziet dat deze bedrieglijk simpele S-curve erg breed toepasbaar is. Maar de groei lijkt een vast gegeven. Dat is bij bedrijven natuurlijk niet zo; je moet er van alles voor doen. Gelukkig kan je met de S-curve ook voorspellen welke bedrijfsdomeinen per fase relevanter worden. Zo zal de nadruk in de pionierende fase liggen op new business development en strategie, in de groeifase op organisatie en management, en in de volwassen fase op financiën en verbetering. Waarbij de meest geschikte mensen in iedere fase een ander profiel hebben. Als je dat weet, wordt het interessant en relevant om te weten wat er achter al die gebieden schuilgaat, zodat je grip op alles krijgt en het kan optimaliseren.

SpeedMBA is een online cursus waarin je dat allemaal zeer uitvoerig uitgelegd krijgt. Daarmee heb je alle inzichten die nuttig zijn bij het managen en verbeteren van ieder bedrijf dat je ooit tegen zal komen. Verken het hieronder, probeer de gratis materialen, en bestel met de veiligheid van de tevredenheidsgarantie. Het kan met deze deal voor deze inzichtenlawine niet mis gaan!

SpeedMBA … Compleet bedrijfsbegrip. Helder. Gestructureerd. Toepasbaar. Sneltreinvaart. Zonder poeha. Met geld-terug-garantie.
N
Snap de blauwdruk van iedere business
N
Verbeter je business in tientallen opzichten
N
Word een match voor ieder management
N
Voel de voldoening van zulk breed bedrijfsbegrip
N
Dit alles en meer wanneer het jou uitkomt, online
Management trainer

Dr. Machiel Emmering van/over SpeedMBA

Deze cursus brengt je alles wat je nodig hebt om ieder bedrijf te begrijpen en verbeteren. Nieuwe business opzetten, strategie verbeteren, organisatie, management, finance, improvement, mensen mobiliseren, plus leiderschap en ondernemerschap: alles wordt stap voor stap voor je afgepeld.

Iedere performance-gerichte ondernemer of manager snapt dat zulk breed inzicht nuttig is. Maar dit wordt meestal duur verkocht, en neergezet als iets wat bestemd is voor de zaken-elite. Onzin. Ik breng het met SpeedMBA voor iedereen. Grappig “geheim”: zelfs de meeste managers en MBA’ers hebben al deze kennis niet paraat.

Yes, send me the FREE SpeedMBA Cheat Sheet!

You have successfully signed up for the SpeedMBA Cheat Sheet.

Yes, Send Me All Of Business in 15 Minutes!

You have successfully signed up for SpeedMBA All Of Business.

Share This